Historie MHD Klatovy - vozy

Úvod

Vozy

Linky

Kontakt

 

Přehled vozů

Jízdenky od průvodčí

Jízdní řády Fotografie Obrázky

 

Nýrsko

 

Praga  OXXVI 316

 20-tá léta dle knihy P. Kříže Klatovy v proměnách času autobusovou dopravu pro hosty hotelu Střelnice zajišťoval vůz Praga(dle chladiče) , řidič Ota Soumar

 

Praga  OXVII 496

1936 - dle knihy P. Kříže Klatovy v proměnách času autobusovou dopravu pro hosty hotelu Bílá růže zajišťoval vůz Praga  (dle chladiče) , řidič Ota Soumar. Vzhledem k tomu, že hotel se nacházel na náměstí, dá se předpokládat, že jízdy mohly být vedeny ve směru budoucích linek místní dopravy od nádraží na náměstí. Další foto tohoto autobusu na náměsti.

 

706 RO

Dle svých vzpomínek byly v 60- tých letech v provozu s  průvodčím – tedy před zavedením samoobslužného provozu 4 vozy.(obr. z  r. 1967) Nemohu si u jednoho vozu s jistotou rozpomenout, zda to byl typ RO nebo jako ostatní typ RTO. Vzpomínám, že jsem jeden z vozů vnímal nějakým způsobem odlišný – jezdil posily, okružní jízdy do Točníka a do Kalu a tím, že byl nasazován méně, byla pro mě jízda v něm vzácnější a atraktivnější. Obrázky a záznamy mám z roku 1967, když už byl samoobslužný provoz a jeden z vozů zůstal ve starém nátěru bez odmontovaného sedadla průvodčího. V době vzniku obrázku byl vůz před zrušením. Oblíbené poklopy na střeše jsem nakreslil u všech 4 vozů v největším možném počtu (2), odpovídají typu RTO. Zaoblené okno za zadními dveřmi u vozu 1 a 3 odpovídá typu RO. U obrázku vozu 1 usuzuji, dle své povahy a  vlastností, že jsem při kreslení nejdřív nakreslil obrys, pak začal s okny před předními dveřmi a na okna mezi dveřmi mi nestačilo místo, tak je tam jen jedno i když jsem věděl, že jich má být „víc“ . Proto jsem v dalších obrázcích kreslil skupinu oken jedním obdélníkem a sloupky mezi okny jen jednou čarou, aby se mi jich mezi přední a zadní dveře vešlo „víc“. Kolik oken je mezi předními a zadními dveřmi u typu RO a RTO jsem přesně nevěděl tehdy a zpaměti to nevím ani dnes. O oknech vpředu a vzadu jsem věděl dobře. Přesto u vozů 2 až 4 jedno chybí. U vozů RTO jsou tato okna menší než u RO a tak usuzuji, že u RO jsem správně nakreslil 2 větší okna a u vozů RTO jsem jedno  z nedostatku místa v předem nakresleném obrysu zanedbal. Z obrázků se dá usoudit, že zakulacené okno za zadními dveřmi u některého vozu bylo (znal jsem jej), ale nenakreslil jsem správně u kterého

  Pokusím se udělat rozbor, o jaký typ se jednalo. Jízdní řády místní dopravy v rozmezí let 1962-3, 1963-4, 1964-5, 1965-6 a 1966-7 nemám, nemohu ověřit, zda byly 4 vozy potřebné.- Tři z nich typu RTO byly v provozu ještě v 70-tých letech a mám ponamenané i jejich SPZ. Čtvrtý vůz byl typu RO nebo RTO, jeho SPZ byla nízká, vzpomínám, že začínala KT-01 nebo KT-02 a po jeho zrušení mi  ztěžoval si vzpomenout fakt, že druhé dvojčíslí bylo stejné nebo skoro stejné jako druhé dvojčíslí nějakého jiného vozu místní dopravy. Nejstarší jízdní řád místní dopravy mám k dispozici z roku 1954 a pak až 1960-61. J. řád z roku 1954 linky 03071 Klatovy, nádraží- Klatovy, město měl ve všední den ve směru nádr.-nám. vedeno 8 spojů, v opačném směru 6 spojů. Tyto spoje místní dopravy (nebo jen některé) pravděpodobně obsluhovaly meziměstské linky, které většinou končily na náměstí (sloužilo v té době jako autobusové nádraží). Pokud autobus z meziměstské linky byl v Klatovech, mohl zajišťovat dopravu ze středu města k vlaku a od vlaku na náměstí.  Ze 14 spojů linky 03071 ve všední den se dva spoje překrývají s jinými, takže pokud by linka místní dopravy v roce 1954 měla svůj vůz, obsluhoval by maximálně 12 spojů (jedním směrem) za den. Je ovšem možné, že vůz jezdil k vlaku a od vlaku za den vícekrát než bylo v jízdním řádě. Vzpomínám si, že v době provozu s průvodčím v první polovině 60-tých let jezdilo na místní dopravě víc spojů než bylo v j. řádu napsáno, nebo jezdily tzv. posily – víc vozů současně. Meziměstské autobusy občas mimo jízdní řád zajížděly naložit nebo vyložit cestující na nádraží v návaznosti na odjezdy a příjezdy do Klatov. Posily někdy zajišťovaly autobusy červené, jindy khaki – meziměstské. Pokud meziměstský vůz jezdil během dne na meziměstských linkách, prodával jízdenky řidič. Pokud meziměstský vůz nahrazoval pro poruchu vůz městský, prodávala jízdenky průvodčí, která seděla na služebním sedadle vedle řidiče. Jízdní řád linky 03071 z roku 1954 jsem srovnal s jízdním řádem linky 03288 Sušice, nádraží – Sušice, náměstí ze stejného roku. V mnohem menší Sušici bylo vedeno směrem z nádraží 17, opačným směrem 16 spojů.  Jen jeden spoj „navíc“ směrem z nádraží se překrývá s jinými spoji a byl zajištěn druhým vozem. Ostatní spoje zjevně zajišťoval samostatný vůz určený pro místní dopravu. V Klatovech to z jízdního řádu linky 03071z roku 1954 nelze usoudit. Zkusil jsem prohlédnout všechny linky vypravované z výpravny Klatovy. Z jízdních řádů vyplývá, že žádný spoj příměstských linek nevyjížděl ráno z Klatov a večer se nevracel zpět. Pokud by spoje místní dopravy zajištovaly pouze vozy příměstských linek nemohl by jet spoj č.13 místní dopravy, protože v době 18.35 až 18.45 nebyl žádný z těchto vozů z Klatovech. Dá se tedy z toho předpokládat, že na  lince 03071 v roce 1954 jezdil vůz určený především pro místní dopravu. Některé spoje asi zajišťovaly i jiné vozy. Pravděpodobně minimálně na spoj č. 3 byl nasazen jiný vůz z příměstských linek – bylo by obtížné tento spoj stihnoout po projetí spoje č.1. Pokud byl vyčleněn vůz pro místní dopravu a ten měl již tehdy průvodčí (dle pamětníků byly průvodčí do r. 1960 i na některých příměstských linkách) nejednalo by se o typ 706RTO, protože se ještě nevyráběl, ale asi o typ 706RO. Na lince 03073 je však rozpor  proti této úvaze. Do KT přijíždí ve všední den 8 vozů a odjíždí jen 7.  Některý spoj mohly jezdit dva vozy a je možné, že tento vůz byl vypravován z Klatov a tedy byl přes noc  v Klatovech. Bylo by to i pravděpodobné, protože některé spoje navazují na příměstské linky a mohl je jet vůz právě této linky. Pro jeden nebo několik málo spojů by asi výpravna neměla speciální městský vůz.

 

 Co mohu usoudit z jízdního řádu 1961-2 ? Linka 03401 obsahuje ve všední dny 14 spojů směrem z nádraží na náměstí a 11 spojů zpět. Jeden spoj se překrývá s ostatními a byl zajišťován druhým vozem. Ostatní spoje obsluhoval jeden vůz a i ve srovnání s ostatními linkami spadající pod Klatovskou výpravnu vyplývá, že jeden vůz byl pro místní dopravu vyčleněn. V roce 1961-2 už jezdil na místní dopravě vůz RTO KT-02-29. Pokud v Klatovech vůz RO na místní dopravě existoval, zajišťoval v roce 1961 spoje mimo jízdní řád nebo jezdil na některé meziměstské lince.

 

Mám matnou vzpomínku, že  v šedesátých letech při provozu s  průvodčí bylo u jednoho vozu za zadními dveřmi ještě jedno boční okno a dlouhá lavice – sedadlo, z kterého se dalo dobře pozorovat činnost průvodčí. To by odpovídalo na typ RO. Nemohu však s jistotou potvrdit, zda jsem tento typ vozu viděl v Klatovech nebo to bylo v Praze. Před přechodem na samoobslužný provoz byly v provozu 4 vozy  se stanovištěm pro průvodčí. Krátce před zavedením samoobslužného provozu byly poměrně v krátké době  3 vozy přebarveny z červeného nátěru na nátěr červený s bílým pruhem a vpředu pod oknem opatřeny označením S. Na kryt motoru  byla namontovaná kasa na vhazování mincí. Střecha byla před i potom bílá. Jeden vůz (ze 4 existujících) zůstal po zavedení samoobslužného provozu v původním červeném nátěru bez pruhu. Na něm zůstalo i v samoobslužném provozu stanoviště průvodčího. Vůz ještě nějakou dobu v samoobslužném provozu jezdil a byl zrušen poté, co na místní dopravě začal jezdit Ikarus 620.  Z ostatních vozů RTO v krátké době postupně zmizelo stanoviště průvodčího. Můj obrázek z léta 1967 ukazuje  autobus červený bez bílého pruhu s oknem za zadními dveřmi. To by odpovídalo, že tento vůz nebyl typu RTO, ale RO. Existuje fotografie z okupace ze srpna 1968, kdy jede Pražskou ulicí vůz RO. Jeho SPZ je bohužel na fotografii zamazaná.Na Pražskou ulicí byla vedena linka č. 1 a podaří-li se někdy dopátrat se originálu a   rozluštit  ne zcela  dobře začerněnou SPZ, možná se dokáže existence typu RO na místní dopravě v Klatovech.

Pokud si vzpomínám na technické detaily – vůz měl uvnitř bílou plechovou tabulku s nápisy Řidič:    Průvodčí:  Plechové proužky se jmény se zasouvaly do nanýtovaných drážek podobně jako se zasouvaly změny cílových stanic u plechových orientčních tabulí, které v té době mívaly autobusy na boku nebo pod předním oknem.

Nejistě si vzpomínám, že tento vůz měl také tuto orientační tabuli za zadními dveřmi a pod předním oknem. Umístění tabulek je vidět na fotce z knihy Autobusy706 RO. V levé části bylo velké číslo linky a vpravo text s trasou.

Na stropě nebyl velký poklop, ale pouze větrací klapky.

Vůz byl opatřen stanovištěm pro průvodčí. Po zavedení samoobslužného provozu vozu až do konce provozu zůstal červený nátěr bez pruhu a stanoviště průvodčího nebylo odstraněno.

 

Vůz byl zrušen asi v roce 1968. Pražské vozy  RO (dle St. Linert Autobusy a trolejbusy) měly většinou nepatrně delší nebo stejnou životnost jako vozy RTO. Vozy RTO měly v Klatovech životnost 15-16 let.  Může se z toho odhadnout rok zařazení vozu RO.  

  

   706 RTO KT-02-29

Pátral jsem jak, podle SPZ značky, odhadnout, kdy byl autobus uveden do provozu. Pátral jsem na diskuzi K-reportu mezi sběrateli informací o starých SPZ. Pan vystupující pod přezdívkou „Jožin z It“ mi zaslal odhad, kdy mohly být SPZ přiděleny. Odhad od p.Jožin z It se vcelku shoduje s mými poznámkami a vzpomínkami z dávné doby. Podle Jožina z It byla SPZ KT-02-29 v roce 1961- přečíslovaná z předchozího systému. Znamenalo by to, že vůz byl uveden do provozu dříve než v říjnu 1960.

 

Školní rok 1959-1960 – byl poslední rok, kdy učila moje teta Božena Weinfurterová ve Věckovicích. Dá se plně důvěřovat informaci, že v tomto roce dostal řidič p. Bohatý na lince 03410 Klatovy-Tetětice nový „velký“ červený  dvoudveřový autobus určený pro připravované rozšíření místní dopravy. Do té doby jezdil do  Tětětic p. Bohatý s jednodveřovým vozem (dle p. Dvořáka z Rudoltic Tatra 500 HB). V roce 1959-60 s tímto vozem vezl někomu i náklad – gauč, který nakládal zadními dveřmi, jinak na příměstské lince nepoužívanými. Nový autobus byl určen pro místní dopravu, kam v následujícím roce p. Bohatý odešel s tímto vozem jezdit. Nedá se vyloučit, že už v roce 1959-60  nový vůz RTO souběžně s linkou do Tětětic zajišťoval i některé spoje na místní dopravě. Dá se předpokládat, že k posílení  místní dopravy došlo po přesunutí konečných meziměstských linek z náměstí k hotelu Centrál a zejména do ulice Wolkerova. Předtím meziměstské linky zřejmě zajížděly ze své konečné na náměstí i pro lidi (nebo s lidmi) k vlaku a plnily funkci místní dopravy. Podle Nového klatovska k tomu došlo v srpnu 1960.

Nové klatovsko 20.VIII.1960 (z archivu Klatovského muzea)

Autobusy mimo náměstí

MěstNV v Klatovech provedl rozhodný krok, když vrátil náměstí jeho ráz tím, že bylo zbaveno kouzla autobusového nádraží. Autobusy jsou nyní v ulicích u Centrálu a náměstí je čisté. Zda se autobusy na náměstí vrátí? Myslíme, že ne, poněvadž se pro ně vždy najde vhodnější místo než náměstí.

  Na linku do Tětětic nastoupil  od roku 1960 (nebo 1961) řidič p. Ptáček z Drslavic s vozem RO khaki barvy s jedněmi čtyřdílnými dveřmi.. Tento vůz jezdil na této lince řadu let. Byl vyřazen po nehodě mezi Drslavicemi a Věckovicemi, kdy vůz sjel z krajnice a převrátil se na bok. Byl v roce 1967 nahrazen vozem RTO. 

 

Při provozu s průvodčím  měl vůz KT-02-29 zpočátku červený nátěr, nad předním oknem prosklený transparent s nápisem „MÍSTNÍ DOPRAVA“ Patřil pravděpodobně mezi vozy mísní dopravy v Klatovech, které měly 2 stropní poklopy zasklené modrým plexislem. Tyto vozy byly určitě 2, možná i 3.  

Vůz měl uvnitř bílou plechovou tabulku s nápisy Řidič:    Průvodčí:  Plechové proužky se jmeny se zasouvaly do nanýtovaných drážek podobně jako se zasouvaly změny cílových stanic u plechových orientačních tabulí, které v té době mívaly autobusy na boku nebo pod předním oknem. Pokud vůz jezdil na zkrácené lince 1 nádraží – náměstí umístil řidič za přední okno plechový proužek s černým písmem na bílém podkladu NÁDRAŽÍ - NÁMĚSTÍ (podobné velikosti jako býval jeden řádek na vnějších orientačních tabulích, které v té době mívaly  meziměstské autobusy na boku nebo pod předním oknem

Za předním oknem  vpravo byl stojánek, ve kterém byla zasunuta plechová tabulka s černým číslem na bílém podkladě. Tabuka měla z jedné strany číslo 1 a z druhé 2. (Po zrušení vozů RTO se ještě použila u vozů ŠM11 – viz foto z r. 1976

Průvodčí ve svém stanovišti prodávala jízdenky s modrým pruhem za 60 haléřů a děti od 6 let dostávaly jídenky se zeleným pruhem za 40 hal. Nastupovalo se vzadu a vystupovalo vpředu. Pokud průvodčí ve voze nejel (posily), prodával jízdenky řidič ze svého místa uvnitř vozu z kožené brašny. Nastupovalo se pak vpředu a vystupovalo vzadu. Dveře mohl otvírat řidič i průvodčí. Otevíraly se zapnutím (vytažením) vypínače s bílým koncem. Vypínače průvodčího a řidiče byly zapojeny v serii. Zavřít dveře mohl řidič i průvodčí (k přerušení obvodu stačilo kterýkoliv vypínač zatlačit) ,ale aby se dveře  otevřely musely být vytaženy oba. Někdy řidič oba vypínače zapnul a  oboje dveře zavírala i otvírala průvodčí, jindy řidič měl stále vytažený vypínač zadních dveří a obsluhoval dveře přední a průvodčí dveře zadní.

V dopoledne končila průvodčí na lince 2 na náměstí a vůz ještě pokračoval bez průvočí na nádraží a pak měl přestávku. Průvodčí, než vystoupila, musela oba vypínače dveří vytáhnout, aby mohl otevřít dveře řidič. Občas se stalo, že zapomněla a na další stanici řidič dveře neotevřel. Musel dojít dozadu a vypínače zapnout.   

 

Po zavedení samoobslužného provozu byl vůz přebarven z červeného nátěru na nátěr červený s bílým pruhem a bylo odstraněno stanoviště průvodčí. Na karoserii přibylo označení červené S na bílém podkladu. Stojánek s plechvými černými čísly 1 a 2 za předním oknem byl nahrazen silnějším stojánkem s vnitřní svítilnou. Tabulky s čísly byly z plexiskla s červenými silnějšími čísly 1, 2 a 3. Ze zadu (směrem do vozu) byla do stojánku zasunuta dvě právě nepotřebná čísla. Vůz zřejmě prošel rekonstrukcí ( možná i výměnou karoserie),  protože ke konci provozu na podlaze nebylo patrno místo, kde bylo původně přichyceno sedadlo průvodčí. Rovněž vůz ke konci neměl poklopy z modrým plexisklem ani tabulky se jménem řidiče – chyběly jakékoliv otvory po šroubech, kde by dříve bylo něco přichyceno.Vozy byly opatřeny strojky pro vhazování mincí. Zatím jsem nenašel tento typ nikde v muzeu, a  ani jeho fotografii. Strojek byl přichycen na držáku na krytu motoru.  

V letech 1972 až 74 až do svého vyřazení vůz jezdil na lince 34040 Klatovy-Habartice a na místní dopravě zajišťoval jen několik spojů.

 

 

706 RTO KT-06-23

Podle knižních jízdních řádů došlo k rozšíření místní dopravy zavedením dvou linek na jaře 1962. Do této doby spadá i zařazení do provozu dvou vozů 706 RTO KT-06-23 a KT-07-76. Můj názor se shoduje s odhadem p. Jožin z It  -  viz korespondence.

 Při provozu s průvodčí měl vůz KT-06-23 zpočátku červený nátěr. Nevím, zda měl v prvních letech provozu nad předním oknem prosklený transparent s nápisem „MÍSTNÍ DOPRAVA“ .Ke konci provozu transparent („prosklené okénko“) na voze nebylo,vůz  měl nad oknem zakulacenou střechu jako meziměstské vozy. Nevím též, zda první léta svého provozu patřil mezi vozy místní dopravy v Klatovech, které měly 2 stropní poklopy zasklené modrým plexislem. Tyto vozy byly určitě 2, možná i 3.  

Vůz měl uvnitř bílou plechovou tabulku s nápisy Řidič:    Průvodčí:  Plechové proužky se jmény se zasouvaly do nanýtovaných drážek podobně jako se zasouvaly změny cílových stanic u plechových orientčních tabulí, které v té době mívaly autobusy na boku nebo pod předním oknem. Pokud vůz jezdil na zkrácené lince 1 nádraží – náměstí, umístil řidič za přední okno plechový proužek s černým písmem na bílém podkladu NÁDRAŽÍ - NÁMĚSTÍ (podobné velikosti jako býval jeden řádek na vnějších orientčních tabulích, které v té době mívaly  meziměstské autobusy na boku nebo pod předním oknem

Za předním oknem  vpravo byl stojánek, v kterém byla zasunuta plechová tabulka s černým číslem na bílém podkladě. Tabuka měla z jedné strany číslo 1 a z druhé 2. (Po zrušení vozů RTO se ještě použila u vozů ŠM11 – viz foto z r. 1976)

Průvodčí ve svém stanovišti prodávala jízdenky s modrým pruhem za 60 hal a děti od 6 let dostávaly jízdenky se zeleným pruhem za 40 hal. Nastupovalo se vzadu a vystupovalo vpředu. Pokud průvodčí ve voze nejela (posily), prodával jízdenky řidič ze svého místa uvnitř vozu z kožené brašny. Nastupovalo se pak vpředu a vystupovalo vzadu. Dveře mohl otvírat řidič i průvodčí. Otevíraly se zapnutím (vytažením) vypínače s bílým koncem. Vypínače průvodčího a řidiče byly zapojeny v serii. Zavřít dveře mohl řidič i průvodčí (k přerušení obvodu stačilo kterýkoliv vypínač zatlačit) , ale aby se dveře  otevřely musely být vytaženy oba. Někdy řidič oba vypínače zapnul a  oboje dveře zavírala i otvírala průvodčí, jindy řidič měl stále vytažený vypínač zadních dveří a obsluhoval dveře přední a průvodčí dveře zadní.   

V dopoledne končila průvodčí na lince 2 na náměstí a vůz ještě pokračoval bez průvočí na nádraží a pak měl přestávku. Průvodčí než vystoupila, musela oba vypínače dveří vytáhnout, aby mohl otevřít dveře řidič. Občas se stalo, že zapomněla a na další stanici řidič dveře neotevřel. Musel dozadu dojít a vypínače zapnout.   

 

 

Po zavedení samoobslužného provozu byl vůz přebarven z červeného nátěru na nátěr červený s bílým pruhem a bylo odstraněno stanoviště průvodčí. Na karoserii přibylo označení červené S na bílém podkladu. Stojánek s plechovými černými čísly 1 a 2 za předním oknem byl nahrazen silnějším stojánkem s vnitřní svítilnou. Tabulky s čísly byly z plexiskla s červenými silnějšími čísly 1, 2 a 3. Ze zadu (směrem do vozu) byla do stojánku zasunuta dvě právě nepotřebná čísla. Vůz zřejmě prošel rekonstrukcí( možná i výměnou karoserie),  protože ke konci provozu na podlaze nebylo patrno místo, kde bylo původně přichyceno sedadlo průvodčí. Rovněž vůz ke konci neměl poklopy z modrým plexisklem ani tabulky se jménem řidiče – chyběly jakékoliv otvory po šroubech, kde by dříve bylo něco přichyceno.Vozy byly opatřeny strojky pro vhazování mincí. Zatím jsem nenašel tento typ nikde v muzeu ani jeho fotografii. Strojek byl přichycen na držáku na krytu motoru.  

V letech 1972 až 76 až do svého vyřazení vůz jezdil na lince 34090 Klatovy-Chlistov a na místní dopravě zajišťoval jen několik spojů.

 

 

706 RTO KT-07-76

Podle knižních jízdních řádů došlo k rozšíření místní dopravy zavedením dvou linek na jaře 1962. Do této doby spadá i zařazení do provozu dvou vozů 706 RTO KZ-06-23 a KT-07-76. Můj názor se shoduje s odhadem p. Jožin z It  -  viz korespondence.

Při provozu s průvodčí,  měl vůz KT-07-76  zpočátku červený nátěr, nad předním oknem prosklený transparent s nápisem „MÍSTNÍ DOPRAVA“ Patřil pravděpodobně mezi vozy mísní dopravy v Klatovech, které měly 2 stropní poklopy zasklené modrým plexislem. Tyto vozy byly určitě 2, možná i 3.  

Vůz měl uvnitř bílou plechovou tabulku s nápisy Řidič:    Průvodčí:  Plechové proužky se jmény se zasouvaly do nanýtovaných drážek podobně jako se zasouvaly změny cílových stanic u plechových orientačních tabulí, které v té době mívaly autobusy na boku nebo pod předním oknem. Vzpmínám si na jména řidičů p. Bohatý a p. Protiva, později jsem znal i řidiče p. Tomáše Prenera. Mezi první řidiče Místní dopravy v Klatovech patří i Pavel Čuban, Václav Kanta. Jedna z průvodčích se jmenovala Pádecká. Pokud vůz jezdil na zkrácené lince 1 nádraží – náměstí umístil řidič za přední okno plechový proužek s černým písmem na bílém podkladu NÁDRAŽÍ - NÁMĚSTÍ (podobné velikosti jako býval jeden řádek na vnějších orientačních tabulích, které v té době mívaly  meziměstské autobusy na boku nebo pod předním oknem

Za předním oknem  vpravo byl stojánek, v kterém byla zasunuta plechová tabulka s černým číslem na bílém podkladě. Tabuka měla z jedné strany číslo 1 a z druhé 2. (Po zrušení vozů RTO se ještě použila u vozů ŠM11 – viz foto z r. 1976

Průvodčí ve svém stanoviši prodávala jízdenky s modrým pruhem za 60 hal a děti od 6 let dostávaly jídenky se zeleným pruhem za 40 hal. Nastupovalo se vzadu a vystupovalo vpředu. Pokud průvodčí ve voze nejel (posily), prodával jízdenky řidič ze svého místa uvnitř vozu z kožené brašny. Nastupovalo se pak vpředu a vystupovalo vzadu. Dveře mohl otvírat řidič i průvodčí. Otevíraly se zapnutím (vytažením) vypínače s bílým koncem. Vypínače průvodčího a řidiče byly zapojeny v serii. Zavřít dveře mohl řidič i průvodčí (k přerušení obvodu stačilo kterýkoliv vypínač zatlačit) ,ale aby se dveře  otevřely musely být vytaženy oba. Někdy řidič oba vypínače zapnul a oboje dveře zavírala i otvírala průvodčí, jindy řidič měl stále vytažený vypínač zadních dveří a obsluhoval dveře přední a průvodčí dveře zadní.

V dopoledne končila průvodčí na lince 2 na náměstí a vůz ještě pokračoval bez průvočí na nádraží a pak měl přestávku. Průvodčí, než vystoupila, musela oba vypínače dveří vytáhnout, aby mohl otevřít dveře řidič. Občas se stalo, že zapomněla a na další stanici řidič dveře neotevřel. Musel dojít dozadu a vypínače zapnout.   

 

   

Po zavedení samoobslužného provozu byl vůz přebarven z červeného nátěru na nátěr červený s bílým pruhem a bylo odstraněno stanoviště průvodčího. Na karoserii přibylo označení červené S na bílém podkladu. Stojánek s plechvými černými čísly 1 a 2 za předním oknem byl nahrazen silnějším stojánkem s vnitřní svítilnou. Tabulky s čísly byly z plexiskla s červenými silnějšími čísly 1, 2 a 3. Ze zadu (směrem do vozu) byla do stojánku zasunuta dvě právě nepotřebná čísla. Vůz zřejmě prošel rekonstrukcí( možná i výměnou karoserie),  protože ke konci provozu na podlaze nebylo patrno místo, kde bylo původně přichyceno sedadlo průvodčího. Rovněž vůz ke konci neměl poklopy z modrým plexisklem ani tabulky se jménem řidiče – chyběly jakékoliv otvory po šroubech, kde by dříve bylo něco přichyceno.Vozy byly opatřeny strojky pro vhazování mincí. Zatím jsem nenašel tento typ nikde v muzeu ani jeho fotografii. Strojek byl přichycen na držáku na krytu motoru.  

V letech 1975 až 76, po vyřazení vozu KT-02-29, až do svého vyřazení vůz KT-07-76 jezdil na lince 34040 Klatovy-Habartice a na místní dopravě zajišťoval jen několik spojů

 

 

Vlek B40 KT-01-66

V době provozu s průvodčí, byl na některých spojích (před 6hod, před 8 hod, ve14.30  používán vlek B40. Vlek většinou parkoval před nádražím ( v blízkosti kde je dnes kolo z hist. lokomotivy). Při připojení vleku pomáhala průvodčí. Naváděla řidiče směrem na voj vleku a pomáhala s připojením.Ve vleku jezdili jen žáci a pracující s měsíčními nebo týdenními jízdenkami a nebyli odbavováni průvodčí. Vlek byl pravděpodobně více využíván na lince 2 pro převážení žáků do škol a pracujících do Šumavanu. Později vlek nebyl používán, ale ještě několik let stál před nádražím. Byl zrušen při vybudování asfaltové plochy před nádražím (asi 1970). Foto z 14.7.1963 zachycuje provoz s průvodčím, další foto pochází z doby samoobslužného provozu. Autobus 706RTO má již červený nátěr s bílým pruhem, odstavený a nepoužívaný vlek má staré barevné označení – červený bez pruhu, bílá střecha.

 

 

Ikarus 620 KT-13-49

Vůz byl zařazen do provozu až po zavedení samoobslužného provozu, zřejmě jako náhrada za vůz RO. Byl opatřen samoobslužným strojkem na mince asi z vyřazeného vozu RO.  Vůz byl menší než vůz 706 RTO, jezdíval ve špičce přeplněný. Vyznačoval se velikým hlukem v prostoru pro cestující. K zařazení došlo asi v roce 1968. Byl vyřazen z provozu asi v roce 1971 před zařazením prvních dvou vozů ŠM11. Vůz jezdil krátkou dobu (asi 4 roky, vozy 706 RTO v Klatovech 15-16 let) Dle knihy St. Linert: Autobusy a trolejbusy zbyly v Praze po třech letech provozu ze 40 vozů jen 3. Vozy byly v Praze zařazeny v roce 1963. Je třeba prověřit, zda ještě v roce 1968 se typ 620 vyráběl a nebo v Klatovech jezdil vůz jinde vyřazený. Dle čísla SPZ uvažuje Jožin z It přidělení značky již v roce 1966. Jeho odhad o 2 roky dříve se týká celkem 3 vozů z období 1968-72. Předtím a potom se jeho a můj odhad shoduje. Možná v přidělování značek došlo k vyjímkám, nebo byly značky přiděleny a vůz nebyl hned dán do provozu. Já uvádím údaje, kdy se vůz objevil na místní dopravě, Jožin It údaj kdy byla přidělena vozu značka.   

 

 

ŠM 11 1608 (20)KT-20-71

ŠM 11 1608 (20)KT-20-93        

Jednalo se o vozy s vlnitými boky a prosklenou orientací nad předními dveřmi. Ve vozech byla kasa na mince přendaná ze starších nebo zrušených vozů. Rovněž číslo linky za předním sklem pocházelo z vozů RTO z doby provozu s průvodčím. Červené nápisy „MÍSTNÍ DOPRAVA“ na orientačních transparentech nad předním oknem nebo předními dveřmi byly stejné nebo podobné jako ve vozech RTO. Souběžně se zařazením tohoto vozu na místní dopravu začaly vozy KT-02-29 jezdit na lince Klatovy Habartice a KT-06-23 na lince Klatovy Chlistov a na místní dopravě zajišťovat jen několik spojů. Vozy byly zařazeny dle mého odhadu v roce 1972. Dle čísla SPZ uvažuje Jožin z It přidělení značky již v roce 1970-1971. Jeho odhad o 2 roky dříve se týká celkem 3 vozů z období 1968-72. Předtím a potom se jeho a můj odhad shoduje. Možná v přidělování značek došlo k vyjímkám, nebo byly značky přiděleny a vůz nebyl hned dán do provozu. Já uvádím údaje kdy se vůz objevil na místní dopravě, Jožin It údaj kdy byla přidělena vozu značka. Po vyřazení vozů RTO KT-06-23 a KT-07-76 je nahradily vozy KT-20-93  na lince Klatovy - Habartice a KT-20-71 na lince Klatovy -  Chlistov a na místní dopravě pak zajišťovali jen několik spojů. Vozy byly vyřazeny dle mého odhadu v roce 1980.

Vlnité boky se v Praze dodávaly nejpozději v r. 1969, vozy s orientací  nad předními dveřmi a hladkými boky nejpozději v r. 1971.

 

 

ŠM 11 1620 KT-26-86

Jednalo se o vůz s hladkými boky bez prosklené orientace nad předními dveřmi. Na orientačních transparentech nad předním oknem nebyly stejné červené nápisy „MÍSTNÍ DOPRAVA“ jako ve vozech RTO a prvních vozech ŠM11, ale zřejmě onačení linky a trasy.. Vůz byl zařazen dle mého odhadu i odhadu Jožina z It v roce 1973. Po vyřazení vozu ŠM 11 KT-20-71 vůz jezdil  na lince Klatovy -  Chlistov a na místní dopravě pak zajišťovali jen několik spojů. V této době jsem již sledoval dění na místní dopravě málo.

 

ŠM 11 1620 KT-28-07

Jednalo se o vozy s hladkými boky bez prosklené orientace nad předními dveřmi.(foto z r. 1976). Na orientačních transparentech nad předním oknem nebyly stejné červené nápisy „MÍSTNÍ DOPRAVA“ jako ve vozech RTO a prvních vozech ŠM11, ale zřejmě onačení linky a trasy. Vůz byl zařazen dle mého odhadu i odhadu Jožina z It v roce 1974. Po vyřazení vozu ŠM 11 KT-20-93 vůz jezdil  na lince Klatovy -  Habartice a na místní dopravě pak zajišťoval jen několik spojů. V této době jsem již sledoval dění na místní dopravě málo.

 

706 RTO CAR SVA

Zařazen 1974-5 měl jen přední dveře čtyřdílné , červený nátěr, bílý pruh.

Jezdil často na lince č. 3 na Rozvoj, ale ne hned po zavedení linky. V Klatovech se tedy objevil nejdříve v roce 1974, spíš až 1975. Podle čtyřkřídlých dveří (pamatuji si) by odpovídal typ 706 RTO CAR SVA, podle roku  zařazení 1975 JELCZ 041. Přikláněl  bych se k typu CAR SVA, který do Klatov nepřišel nový, ale byl už někde používán. V této době jsem již sledoval dění na místní dopravě málo.

 

 ŠM 11 1630 KT-35-20

Jednalo se o vůz s nedělenými  nárazníky. (foto z r. 1977, foto z r. 1977)  V této době jsem již sledoval dění na místní dopravě málo.

 

Ikarus 280.08

foto z r. 1977 , foto z r. 1977 kdy byl asi vůz zařazen. Pokud by byl zařazen dříve, bylo by v Klatovech pro místní dopravu současně 9 vozů, tolik jich nebylo potřeba .  Domníváme se., že byl zařazen po zrušení vozů RTO  KT-06-23 a KT-07-76

Ikarus 280.08

foto z r. 1988  Vůz byl zařazen asi až v roce 1981. Pokud by byl zařazen dříve, bylo by v Klatovech pro místní dopravu současně 9 vozů, tolik jich nebylo potřeba .  Domníváme se, že byl zařazen po zrušení vozů ŠM 11 KT-20-71 a KT-20-93.