Historie MHD Klatovy - úvod

Úvod

Vozy

Linky

Kontakt

Přehled vozů

Jízdenky od průvodčí

Jízdní řády Fotografie Obrázky

 

Nýrsko

 

Úvod

Ø  Proč jsem se rozhodl psát o místní dopravě v Klatovech

Rozvoj internetu umožnil sblížení lidí podobných zájmů. Poznal jsem osobně nebo jen v diskuzích (např.  K-Report) mnoho lidí, které by mohly zajímat informace, které si pamatuji nebo jsem je postupně nashromáždil. Mezi diskutujícími je mnoho mladých lidí a dá se předpokládat, že i v budoucnu se může někdo o mé informace zajímat, doplňovat je nebo nějakým způsobem zpracovávat. Nikdy nebude možné se dopátrat úplně a přesně jaké vozy kde a kdy jely, neboť téměř denně docházelo z různých důvodů ke změnám a výjimkám (objížďky, poruchy vozů, odchylky od jízdních řádů a podobně). Popis tedy vždy bude  jen  vystihovat obvyklou, nejčastější situaci oné doby. Navíc zdroje informací mohou být nepřesné, někdy jsou odhadnuté s určitou pravděpodobností. Podklady jsou někdy dost nejisté úrovně – mé dětské obrázky a vzpomínky, názor neznámého diskutujícího z internetu a pod. Najdu-li podklady lepší, rád svoji práci sám opravím. Najde-li se někdo, kdo téma dokáže zpracovat lépe, rád mu jakkoliv pomohu.  Materiály nezpracovávám do „populární a čtivé“ podoby, půjde pouze o shromáždění dat, text se budu snažit  doplnit poznámkami z jakých zdrojů informace pochází a jak jsou důvěryhodné. Www stránku se stejným tématem možno najít též na http://www.spvd.cz/?p=cz/klatovy/klatovy.html&m=menu_cz.html. Tato stránka, na jejímž vytvoření jsem spolupracoval, je psána formou pro širší veřejnost. Přestože postupně ubývají pamětníci a ničí se sbírky materiálů  z nichž je možné čerpat, je možné díky internetu získat poznatky od lidí se stejnými zájmy a nebo nalézt a zachránit zdroje informací (např. jízdní řády, fotografie atd.) Tento materiál může být (a snad bude) ještě v budoucnu doplňován a rozšiřován o další poznatky, pokud se k nim dostanu. Může tomu napomoci co největší rozšíření tohoto díla k lidem, kteří se o podobné věci zajímají, sbírají informace o historii a byli by ochotni se o své poznatky podělit pro rozšíření, upřesnění nebo doplnění této práce.  

 

Ø Co vyvolalo můj zájem o historii místní dopravy v Klatovech

Zejména krásné vzpomínky na dětství, kdy neobvyklé zážitky ve mně probudily zájem o autobusy a tramvaje a o místní dopravu v Klatovech

1)      V předškolním věku jsem mnoho času trávil s tetami – sestrami mé babičky z matčiny strany. Byli o generaci starší než moji rodiče a byli tedy ve věku kdy lidé už hůře a bolestivě chodí. Aby vymyslely, jak mě zabavit místo na pěší procházky jsme dělali výlety a vozili se městskou dopravou, často i několik hodin denně dokola. A to jak v Praze, kde žili moji rodiče, ale zvláště v Klatovech kde žily tety. Poznal jsem vozy, které po Klatovech jezdily, zajímaly mě některé jejich technické detaily, pátral jsem po tom, kde a kdy červené vozy z místní dopravy byly nasazovány i na meziměstských linkách, kolik vozů v Klatovech jezdí, jaké mají SPZ atd. Tety (učitelky na penzi) mě formou hry a výletů v autobusech klatovské místní dopravy naučily základní dovednosti. Autobusy patřily mezi předměty, na kterých jsem se jako malé dítě učil poznávat barvy, číst nápisy, na jejich SPZ byly jedny z prvních čísel, které jsem se naučil přečíst. Na počtech vozů jsem se naučil pochopit pojem čísel, na vedení linek jsem poznával prostorovou orientaci, jízdní řády mě naučily porozumět času, přesuny vozů mezi linkami a rozeznávání detailů na vozech ve mně probudily zájem o techniku. Celý život vzpomínám na mimořádně intenzivně prožívanou hru a cítím potřebu  o tom napsat. Nejvíce vzpomínám na dětskou hru v 60tých letech, později jsem se sice bránil se hrou skončit – jízdní řády jsem sbíral do roku 1988, ale postupně jsem měl informací o dění v místní dopravě čím dál tím méně. O novější historii a současnosti  nevím téměř nic,  možná se o to bude zajímat někdo mladší.  

2)      V roce 1963 tety koupily v Klatovech zahrádku, abych se v ní mohl  zabavit. Jako chatu na zahradu zakoupily v březnu 1964 vyřazenou  karoserii autobusu Praga RND výr. čís.73004, číslo dle štítku ČSAD Plzeň v.č.823034, která se ihned stala moji neobvyklou, nevšední a celoživotní nejoblíbenější hračkou. Podle jízdního řádu vylepeného v tomto autobusu jsem zjistil, že vůz v posledním roce provozu mimo jiné také jezdil v Nýrsku na trase mezi nádražím a sokolovnou, tedy na trase s charakterem městské  dopravy. Navíc uspořádání sedadel podélně je u vozu RND typické pro vozy určené pro městský provoz – vozy pro meziměstský provoz měly sedadla umístěná příčně. Původní nátěr vozu v roce 1964 – khaki a oranžová lišta pod okna odpovídají však barevnému značení v té době pro meziměstské nikoliv městské vozy (2 vozy Praga  RND z roku 1951 Dopravního podniku hl. m. Prahy byly červené po lištu a kolem oken a střechy bílé – viz. Stanislav Linert: Autobusy a trolejbusy 2002) (www.ingbem.wz.cz)

 

 Pokud máte někdo nějaké doplňující informace, budu velmi rád za jejich zaslání na mail:  ingbem@seznam.cz

 

 

Ø  Použité zdroje informací

 1) Nové Klatovsko – knihovna Vlastivědné museum Dr. Hostaše v Klatovech

2) http://www.spvd.cz/?p=cz/klatovy/klatovy.html&m=menu_cz.html ostatní autoři

3) Harák: Encyklopedie československých autobusů a trolejbusů

4) archiv ČSAD v Plzni

5) knihy Martina Kříže o historii Klatov

6) vlastní sbírka j. řádů

7) osobní vzpomínky a poznámky

8) informace získané z dotazu na K-report