Historie MHD Klatovy - linky

Úvod

Vozy

Linky

Kontakt

Přehled vozů

Jízdenky od průvodčí

Jízdní řády Fotografie Obrázky

 

Nýrsko

 

1920

3) Poštovní automobilový provoz zajišťuje linku  Klatovy-Horažďovice-Babín od 1.7.1920  a linku Klatovy-Staňkov od 22.12.1920.

 

1929

3) Poštovní automobilový provoz zajišťuje linku 749 Klatovy-Horažďovice-Babín a linku 750 Klatovy-Staňkov. Bylo by vhodné prověřit u autora, zda tyto linky měly více stanic ve městě a zda stejně jako v padesátých a šedesátých letech zajišťovaly i místní dopravu po městě.

 

1930

Pro srovnání s nejbližšími městy v okolí Klatov:

Ø  3) 31.10.1930  je zahájena samostatná linka Sušice nádraží- Sušice náměstí. V roce 1938/39 nesla číslo 1503, provozovaly  ji  autobusové trati ČSD

Ø  Samostatná linka  místní dopravy v Domažlicích; Domažlice nám. – Domažlice nádr. Je prokazatelně 3)  prvně uvedena v seznamu zestátněných tratí pod číslem S03706 (J.Kuneš Domažlice) v roce 1949, v 3)  tratích Automobilové dopravy Protektorátních drah Čech a Moravy ČMD v roce 1943 uvedena není.

Ø   V Nýrsku zajišťovala místní dopravu linka 03414 Klatovy – Nýrsko -  Sv. Kateřina, která měla většinu spojů vedených jen na trase Nýrsko nádraží - Nýrsko sokolovna. V roce 1954 není v knižním jízdním řádu linka ještě uvedena, nejstarší 2) doklad o existenci linky mám z roku 1961/62. Karoserie autobusu, který dopravu v roce 1961/62 na této lince zajišťoval,  je zachována ve sbírce autora. 

Ø  V Klatovech se místní doprava (obdobný název pro MHD) jako samostatná linka objevuje prokazatelně 2)  poprvé až v zimním jízdním řádu ČSAD v roce 1949/50, v 3) tratích Automobilové dopravy Protektorátních drah Čech a Moravy ČMD v roce 1943 linka uvedena není.

 

1930-39

5) V třicátých letech zajišťovaly dopravu z nádraží na náměstí autobusy hotelů Bílá růže a Střelnice. Šlo v podstatě o předchůdce MDH. 

 

 1938-39

3) Autobusové tratě ČSD vznikají v roce 1927.   V Klatovech jsou vypravovány linky 1523 Klatovy-Horažďovice-Babín a 1524  Klatovy-Staňkov. Bylo by vhodné prověřit u autora, zda tyto linky měly více stanic ve městě a zda stejně jako v padesátých a šedesátých letech zajišťovaly i místní dopravu po městě.  

1949-50

2) V zimním jízdní řádu 1949/50 již najdeme "městskou" linku Klatovy, nádraží - poštovní úřad - náměstí, spojů na ní však jezdilo jen několik.

1954

Knižní jízdní řád obsahuje linku 03071 Klatovy, nádraží – Klatovy, město. Směrem z nádraží na náměstí měla stanice u pošty, pod Černou věží, U městských sadů. Linka se vracela zpět z náměstí tehdy průjezdnou jednosměrnou ulicí kpt. Jaroše  kolem divadla přímo k poště, kde byla jediná zastávka v tomto směru. Později v 60-tých letech takto vyjížděla z náměstí linka č.2. Některé spoje zřejmě zajišťovaly i meziměstské vozy, které měly konečnou na náměstí a v době kdy byly v Klatovech, zajely na nádraží k vlaku. Čtyři meziměstské linky (celkem jich bylo 10) měly v jízdím řádu uvedené spoje mezi nádražím a náměstím (bez zastávek) – 03073 Horažďovice-Babín, 03075 Javorná, 03076 Strážov-Běšiny-Nýrsko, 03081 Bolešiny-Plánice. Kromě spojů v jízdním řádu pravděpodobně jezdily podobně jako v 60-tých letech meziměstské vozy v případě potřeby mezi náměstím a nádražím i mimo jízdní řády.   

Pokud tehdy již Klatovy měly vyčleněný vůz pro městskou dopravu, jednalo se pravděpodobně o typ 706 RO, s dvěma dvoukřídlými dveřmi a stanovištěm průvodčího.

 

 

1958-59

Nové Klatovsko 25.IV.1959

Klatovské nádraží je z větší části dokončeno. Veřejnosti slouží nákladní část, otevřena byla i část budovy, ale hlavní prostory se dokončují, aby se celá budova mohla odevzdat k  1.máji veřejnosti.

….Za 1. čtvrtletí splnili zaměstnanci výstavby plán na 185%....

….Bude ještě nedokončena úprava okolí, aby celý plán výstavby byl splněn v roce 1960….

….Železničáři bourají starou dřevěnou nádražní budovu. Byla postavena v r. 1945….

1959-60

Nové Klatovsko 9.IV.1960

Srpen bude ve znamení Dne železničářů, který je každoročně v Klatovech velmi slavnostní. Do toho dne již s konečnou platností budeme mít naše nádraží v plném lesku.

 

Školní rok 1959-1960 – byl poslední rok,  kdy učila teta ve Věckovicích. Dá se plně důvěřovat informaci, že v tomto roce dostal řidič p. Bohatý na lince 03410 Klatovy-Tetětice nový „velký“ červený  autobus .( Do té doby jezdil s vozem jen s předními dveřmi dle vzpomínek p. Dvořáka – Rudoltice Tatra 500 HB.) Nový autobus byl určen pro místní dopravu, kam v následujícím roce p. Bohatý odešel s tímto vozem jezdit. V roce 1959-60 s tímto vozem vezl někomu i náklad – gauč, který nakládal zadními dveřmi jinak na příměstské lince nepoužívanými.Nedá se vyloučit, že již v tomto roce s novým vozem (dle r. výroby RTO) souběžně s linkou do Tětětic zajišťoval i některé spoje na místní dopravě. Tento vůz byl v roce 1961 přečíslován z předchozího systému a dostal SPZ KT-02-29

 

 

1960-61

Nové Klatovsko 20.VIII.1960

Autobusy mimo náměstí

MěstNV v Klatovech provedl rozhodný krok, když vrátil náměstí jeho ráz tím, že bylo zbaveno kouzla autobusového nádraží. Autobusy jsou nyní v ulicích u Centrálu a náměstí je čisté. Zda se autobusy na náměstí vrátí? Myslíme, že ne, poněvadž se pro ně vždy najde vhodnější místo než náměstí

Přesunutí konečných stanic autobusů do ulice Wolkerova u hotelu Centrál zřejmě zvýšilo potřebu spojů místní dopravy mezi náměstím a nádražím. Na dopravě začal  později jezdit vůz mající značku KT-02-29.

 

 

1961-62

Dle článku v Novém Klatovsku od 1.9.1961 byla zavedena Městská vnitřní doprava s dvěma linkami. Bude provozována v rámci vozového parku ČSAD na dvou linkách. Jeden vůz pro městskou dopravu byl již zakoupen dříve a počítá se s nákupem dalších. Jedna linka od 1.9.1961 bude vedena z Lub přes náměstí Míru – Rybníčky – Koldinovu ul. k nádraží a druhá linka z nádraží přes náměstí na Rozvoj. (Možná, že ze začátku linka neměla podobu okruhu – záleží na tom, od kdy byl v ul. Kpt. Jaroše jednosměrný provoz) Autobusy měly jezdit v intervalech 25 minut a některé spoje měly být zesíleny. Musely tedy vypomáhat i meziměstské vozy. Přestože Nové Klatovsko mluví o zahájení MVD v Klatovech, obsahuje v témže roce knižní jízdní řád linku 03401 Místní doprava  Klatovy, nádraží – Klatovy, město. Má jen jednu linku vedenou stejnou trasou jako na jízdním řádě v roce 1954. Přibyla navíc stanice u Retexu využívaná v obou směrech.  Směrem z nádraží na náměstí měla stanice u Retexu, u pošty, pod Černou věží, U městských sadů. Linka se vracela zpět z náměstí tehdy průjezdnou jednosměrnou ulicí kpt. Jaroše  kolem divadla přímo k poště, kde byla první zastávka v tomto směru, pak ještě autobus stavěl u Retexu. Ve směru z nádraží na náměstí je vedeno více spojů než opačně. Pravděpodobně jezdily podobně jako v 60-tých letech vozy v případě potřeby mezi náměstím a nádražím i mimo  spoje uvedené v jízdním řádu. Místní dopravu (a možná i jiné linky) zajišťoval 1 městský vůz RTO a  1 městský vůz RO. Ve voze bylo stanoviště průvodčího, nastupovalo se vzadu a vystupovalo vpředu.

Přes sliby Nového Klatovska o odsunutí stanic autobusů z náměstí stále jeden z meziměstských autobusů měl stanici na náměstí -03402 Staňkov. Na nádraží podle jízdního řádu zajížděly linky 03403 Horažďovice – Babín, 03405 Javorná, 03411 Bolešiny – Plánice, 03414 Sv. Kateřina. Mimo jízdní řád zřejmě i další.

Z článků Nového Klatovska v roce 1962 je patrno že zkraje byly linky označeny písmeny A a B. V kterém roce bylo značení písmeny nahrazeno čísly 1 a 2 nevím.13.1.62 se píše, že na některých spojích nestačí odvézt cestující  jeden vůz a jsou nasazovány posily. 17.2. se píše, že vedení  linky B bylo prodlouženo k Čedíku a třetí devítiletce.  19.5. NK oznamuje, že zájem o městskou dopravu je již tak veliký, že na lince B jedou ráno mezi 7 – 8 hodinou čtyři autobusy a všechny plně obsazené.

 

 

1962-63

Knižní jízdní řád poprvé uvádí linku 03401 Místní doprava  Klatovy, nádraží – Klatovy, město-Luby s poznámkou „Místní doprava je provozována na 2 tratích v intervalech podle jízdních řádů, zveřejněných na zastávkách“ . Podrobné jízdní řády od tohoto roku nejsou v knižních jízdních řádech uváděny. Současně s rozšířením místní dopravy přibyly vozy KT-06-23 a KT-07-76. Místní dopravu (a možná i jiné linky) zajišťovaly 3 městské vozy RTO a  1 městský vůz RO s průvodčími. V době provozu s průvodčím byl na některých spojích (před 6hod, před 8 hod, ve14.30  používán vlek B40. Vlek většinou parkoval před nádražím.

Linka A byla vedena z nádraží, přes Rybníčky na náměstí do Lub. Některé spoje jezdily jen mezi nádražím a náměstím, do Lub zajíždělo ze začátku jen málo spojů. V úseku nádraží – náměstí bývaly některé spoje  posíleny o další vůz a někdy tento vůz stanice projížděl a stavěl jen na nádraží a náměstí  - podobně jako v roce 1954 některé meziměstské spoje. Posily zpravidla jezdily bez průvodčí nastupovalo se vpředu, vystupovalo vzadu a jízdenky prodával uvnitř vozu řidič.

Linka B jezdila okruh. Vyjížděla z nádraží a přes Domažlické předměstí jela k poště, pak tř. Rudé armády (dnes Tyršova ul.) k parku a pak ul. 28.února (dnes Vídeňská) na náměstí. Pak jela jednosměrnou ulicí kpt. Jaroše k poště a vracela se opět přes Domažlické předměstí na nádraží. Večer na lince vždy jezdil meziměstský vůz bez průvodčí.   

 

 

1963-64

Knižní jízdní řád uvádí linku 03401 Místní doprava  Klatovy, nádraží – Klatovy, město-Luby s poznámkou „Místní doprava je provozována na 2 tratích v intervalech podle jízdních řádů, zveřejněných na zastávkách“ . Podrobné jízdní řády od tohoto roku nejsou v knižních jízdních řádech uváděny. Místní dopravu (a možná i jiné linky) zajišťovaly 3 městské vozy RTO a  1 městský vůz RO s průvodčími. V době provozu s průvodčím byl na některých spojích (před 6hod, před 8 hod, ve14.30  používán vlek B40. Vlek většinou parkoval před nádražím.

Linka č. 1 byla vedena z nádraží, přes Rybníčky na náměstí do Lub. Některé spoje jezdily jen mezi nádražím a náměstím, spojů zajíždějících do Lub rok od roku přibývalo. V úseku nádraží – náměstí bývaly některé spoje  posíleny o další vůz a někdy tento vůz stanice projížděl a stavěl jen na nádraží a náměstí  - podobně jako v roce 1954 některé meziměstské spoje. Posily zpravidla jezdily bez průvodčí, nastupovalo se vpředu, vystupovalo vzadu a jízdenky prodával uvnitř vozu řidič.

Linka č. 2 jezdila okruh. Vyjížděla z nádraží a přes Domažlické předměstí jela k poště, pak tř. Rudé armády (dnes Tyršova ul.) k parku a pak ul. 28.února (dnes Vídeňská) na náměstí. Pak jela jednosměrnou ulicí kpt. Jaroše k poště a vracela se opět přes Domažlické předměstí na nádraží. Večer na lince vždy jezdil meziměstský vůz bez průvodčí.

Přestože byly v knižním jízdním řádu uvedeny 2 linky, existovala asi záhadná linka 3. Záhadná proto, že linka v létě za příznivého počasí do lázní měla číslo 4. Od kterého roku jezdila linka do lázní nevím. Mám o tom poznámku z r. 1967 a mám za to, že to nebylo poprvé. Když existuje i když jen za příznivého počasí linka č 4, vzniká otázka, kde jezdí linka č 3?  Prokazatelně si vzpomínám, že první jízdní řády okruh Kal měly tiskovou úpravu jako místní doprava měly číslo 03401 a bylo na nich uvedeno číslo 3. V dalších letech zůstalo číslo 03401 a číslo 3 nebylo uvedeno. Teprve později dostal okruh Kal číslo 03426. S okruhem Dehtín to bylo podobně. Mám za to, že linka jezdila ještě předtím než dostala jízdní řád z číslem 03418 a mám za to, že opět byla považovaná za linku 3, možná jen proto, že na ni jezdily  městské vozy.

 

 

1964-65

Knižní jízdní řád poprvé uvádí linku 03401 Místní doprava  Klatovy, nádraží – Klatovy, město-Luby s poznámkou „Místní doprava je provozována na 2 tratích v intervalech podle jízdních řádů, zveřejněných na zastávkách“ . Podrobné jízdní řády od tohoto roku nejsou v knižních jízdních řádech uváděny. Současně s rozšířením místní dopravy přibyly vozy KT-06-23 a KT-07-76. Místní dopravu (a možná i jiné linky) zajišťovaly 3 městské vozy RTO a  1 městský vůz RO s průvodčími. V době provozu s průvodčím byl na některých spojích (před 6hod, před 8 hod, ve14.30  používán vlek B40. Vlek většinou parkoval před nádražím.

Linka č. 1 byla vedena z nádraží, přes Rybníčky na náměstí do Lub. Některé spoje jezdily jen mezi nádražím a náměstím, spojů zajíždějících do Lub rok od roku přibývalo. V úseku nádraží – náměstí bývaly některé spoje  posíleny o další vůz a někdy tento vůz stanice projížděl a stavěl jen na nádraží a náměstí  - podobně jako v roce 1954 některé meziměstské spoje. Posily zpravidla jezdily bez průvodčí nastupovalo se vpředu, vystupovalo vzadu a jízdenky prodával uvnitř vozu řidič.

Linka č. 2 jezdila okruh. Vyjížděla z nádraží a přes Domažlické předměstí  jela k poště, pak tř. Rudé armády (dnes Tyršova ul.) k parku a pak ul. 28.února (dnes Vídeňská) na náměstí. Pak jela jednosměrnou ulicí kpt. Jaroše k poště a vracela se opět přes Domažlické předměstí na nádraží. Večer na lince vždy jezdil meziměstský vůz bez průvodčí

Přestože byly v knižním jízdním řádu uvedeny 2 linky, existovala asi záhadná linka 3. Záhadná proto, že linka v létě za příznivého počasí do lázní měla číslo 4. Od kterého roku jezdila linka do lázní nevím. Mám o tom poznámku z r. 1967 a domnívám se, že to nebylo poprvé. Když existuje i když jen za příznivého počasí linka č 4 vzniká otázka, kde jezdí linka č 3?  Jistě si vzpomínám, že první jízdní řády okruh Kal měly tiskovou úpravu jako místní doprava měly číslo 03401 a bylo na nich uvedeno číslo 3. V dalších letech zůstalo číslo 03401 a číslo 3 nebylo uvedeno. Teprve později dostal okruh Kal číslo 03426. S okruhem Dehtín to bylo podobně. Mám za to, že linka jezdila ještě předtím než dostala jízdní řád z číslem 03418 a mám za to, že opět byla považovaná za linku 3, možná jen proto, že na ni jezdily  městské vozy.

 

 

1965-66

Knižní jízdní řád poprvé uvádí linku 03401 Místní doprava  Klatovy, nádraží – Klatovy, město-Luby s poznámkou „Místní doprava je provozována na 2 tratích v intervalech podle jízdních řádů, zveřejněných na zastávkách“ . Podrobné jízdní řády od tohoto roku nejsou v knižních jízdních řádech uváděny. Současně s rozšířením místní dopravy přibyly vozy KT-06-23 a KT-07-76. Místní dopravu (a možná i jiné linky) zajišťovaly 3 městské vozy RTO a  1 městský vůz RO s průvodčími. V době provozu s průvodčím byl na některých spojích (před 6hod, před 8 hod, ve14.30  používán vlek B40. Vlek většinou parkoval před nádražím.

Linka č. 1 byla vedena z nádraží, přes Rybníčky na náměstí do Lub. Některé spoje jezdily jen mezi nádražím a náměstím, do Lub zajíždělo ze začátku jen málo spojů. V úseku nádraží – náměstí bývaly některé spoje  posíleny o další vůz a někdy tento vůz stanice projížděl a stavěl jen na nádraží a náměstí  - podobně jako v roce 1954 některé meziměstské spoje. Posily zpravidla jezdily bez průvodčí,  nastupovalo se vpředu, vystupovalo vzadu a jízdenky prodával uvnitř vozu řidič.

Linka č. 2 jezdila okruh. Vyjížděla z nádraží a přes Domažlické předměstí jela k poště, pak tř. Rudé armády (dnes Tyršova ul.) k parku a pak ul. 28.února (dnes Vídeňská) na náměstí. Pak jela jednosměrnou ulicí kpt. Jaroše k poště a vracela se opět přes Domažlické předměstí na nádraží. Večer na lince vždy jezdil meziměstský vůz bez průvodčí.

V tomto roce je prvně uvedená linka 03418 Klatovy-Točník-Dehtín-Štěpánovice-Klatovy. Linka byla vedena jen v době školního vyučování. Tento okruh začínal a končil na náměstí, měl 1 okružní spoj před školním vyučováním, 2 okružní spoje opačným směrem  odpoledne a

jeden odpolení spoj z nábřeží J.Nálepky do Štěpánovic a hned zpět. Spoje (možná ne všechny) byly zajišťovány městskými vozy z místní dopravy.

Přestože byly v knižním jízdním řádu uvedeny 2 linky, existovala asi záhadná linka 3. Záhadná proto, že linka v létě za příznivého počasí do lázní měla číslo 4. Od kterého roku jezdila linka do lázní nevím. Mám o tom poznámku z r. 1967 a domnívám se, že to nebylo poprvé. Když existuje i když jen za příznivého počasí linka č 4, vzniká otázka, kde jezdí linka č 3?   Prokazatelně si vzpomínám, že první jízdní řády okruh Kal měly tiskovou úpravu jako místní doprava měly číslo 03401 a bylo na nich uvedeno číslo 3. V dalších letech zůstalo číslo 03401 a číslo 3 nebylo uvedeno. Teprve později dostal okruh Kal číslo 03426. S okruhem Dehtín to bylo podobně. Mám za to, že linka jezdila ještě předtím než dostala jízdní řád z číslem 03418 a mám za to, že opět byla považovaná za linku 3, možná jen proto, že na ni jezdily  městské vozy.

 

 

1966-67

 

1967-68

Z tohoto roku mám nejstarší zastávkové jízdní řády. V tomto roce již byl zaveden samoobslužný provoz. Zda to byl první rok samoobslužného provozu by snad šlo prověřit v knižním jízdním řádu nebo najít zprávu v Novém Klatovsku. Dle mých poznámek jezdila linka č. 4 do lázní a zřejmě ne prvním rokem. Rovněž již existovala linka 03426 – okruh  Kal – z poznámky u této linky plyne, že okruh již neměl jízdní řád s čísem 03401 jako místní doprava. V jednom roce jsem viděl na Šumavě jezdit klatovský městský RTO linku Špičák-Černé jezero. Linka byla vedena jen o sobotách a nedělích, kdy linka č 2 jezdila jen večer, takže ji vůz z městské dopravy mohl zajistit. Na zajištění spojů linky 1 a 2, okruhu do Kalu a okruhu do Dehtína, letní linky 4 do lázní , případně rekreační linky Špičák-Černé jezero stačily až na výjimku několika spojů vše zajistit 4  městské vozy. Z nich 3 vozy RTO procházely postupně rekonstrukcí -

nátěr červený s bílým pruhem, nahrazení stanoviště průvodčího sedadlem. Čtvrtý vůz RO zůstal  bez nových úprav.

 

1968-69

Na zajištění spojů linky 1 a 2, okruhu do Kalu a okruhu do Dehtína, letní linky 4 do lázní , případně rekreační linky Špičák-Černé jezero stačily až na výjimku několika spojů vše zajistit 4  městské vozy. Z nich 3 byly vozy RTO, přibyl vůz Ikarus 620, vůz RO byl vyřazen .

 

1969-70

Na zajištění spojů linky 1 a 2, okruhu do Kalu a okruhu do Dehtína, letní linky 4 do lázní , případně rekreační linky Špičák-Černé jezero stačily až na výjimku několika spojů vše zajistit 4  městské vozy. Z nich 3 byly vozy RTO, 1 vůz Ikarus 620. V tomto roce mi chybí jízdní řády. Jízdní řád linky č. 2 vyšel /byl vytištěn/se stanicí tř. Rudé armády přejmenovanou na tř. Alexandra Dubčeka. Po nějaké době byly jízdní řády ze zastávek strženy a dlouho na zastávkách nebylo nic. Pro veřejnost jízdní řády k dostání nebyly nebo jen v omezeném počtu.  

 

1970-71

Kromě jízdních řádů linky 1 a 2 mám i jízdní řád linky č. 4 do lázní.

Na zajištění spojů linky 1 a 2, okruhu do Kalu a okruhu do Dehtína, letní linky 4 do lázní , případně rekreační linky Špičák-Černé jezero stačily až na výjimku několika spojů vše zajistit 4  městské vozy. Z nich 3 byly vozy RTO, 1 vůz Ikarus 620.

 

1971-72

Na zajištění spojů linky 1 a 2, okruhu do Kalu a okruhu do Dehtína, letní linky 4 do lázní , případně rekreační linky Špičák-Černé jezero stačily až na výjimku několika spojů vše zajistit 4  městské vozy. Z nich 3 byly vozy RTO, 1 vůz Ikarus 620.

Poslední rok, kdy linka č. 2 ještě staví v zastávce ul. Sv. Čecha

1972-73

V tomto roce začaly jezdit v Klatovech 2 vozy ŠM 11 KT-20-71 a KT-20-93 a vůz Ikarus 620 byl vyřazen.

Jsou dokončené komunikace v nově stavěném sídlišti a linka č. 2 mění trasu. Zastávka ul. Sv. Čecha je nahrazena zastávkou sídliště  Pod Hůrkou.

Vůz KT-02-29 začal jezdit na lince Klatovy -  Habartice a vůz KT-06-23 na lince Klatovy -  Chlistov a na místní dopravě tyto vozy zajišťovaly jen několik spojů.

V tomto roce mám originály j.ř. linky 2 a opsané j. řády: linka č, 4 do lázní, okruh Kal, okruh Dehtín, Klatovy – Habartice, Klatovy – Chlistov. Jízdní řád linky č. 1 nemám, ale bude se shodovat s j. řádem z roku 1971 a 1973, které jsou stejné. Linky 1,2 a 4 do lázní, okruh Kal, okruh Dehtín, linky Klatovy-Habarice a Klatovy-Chlistov, případně rekreační linky Špičák-Černé jezero zajišťovalo celkem 5 vozů. (z toho 2 vozy ŠM 11 a 3 vozy RTO)

1973-74

1973 – nové autobusové nádraží

Okruh Kal má již několik let číslo 03426 a stejně tak okruh Dehtín číslo 03418 a v souvislosti s nimi se číslo 3 dávno nepoužívá. Je zavedená nová linka č. 3 na trase Hřiště na Rozvoji, Náměstí, Autobusové nádraží, Elektrárna. Některé spoje jezdí Hřiště na Rozvoji,Nnáměstí, Nádraží ČSD.

 V tomto roce začal jezdit v Klatovech  vůz ŠM 11 KT-26-86

Vůz KT-02-29 jezdil na lince Klatovy -  Habartice a vůz KT-06-23 na lince Klatovy -  Chlistov a na místní dopravě tyto vozy zajišťovaly jen několik spojů.

 

V tomto roce mám originály j.ř. linky 2 a opsané j. řády: linka č, 4 do lázní, okruh Kal, okruh Dehtín, Klatovy – Habartice, Klatovy – Chlistov. Jízdní řád linky č. 1 nemám, ale bude se shodovat s j. řádem z roku 1971 a 1973, které jsou stejné.

Linky 1,2,3  a (případně 4 do lázní), okruh Kal, okruh Dehtín, linky Klatovy-Habartice a Klatovy-Chlistov případně rekreační linky Špičák-Černé jezero zajišťovalo celkem 6 vozů. (z toho 3 vozy ŠM 11 a 3 vozy RTO)

 

1974-75

Přečíslování  j. řádů – nula zepředu dána dozadu

8 spojů linky č. 1 je prodlouženo o zastávky Luby ZDZ a D. drůbežárna.

V tomto roce začal jezdit v Klatovech další vůz ŠM 11 KT-28-07

Vůz KT-02-29 jezdil na lince Klatovy -  Habartice a vůz KT-06-23 na lince Klatovy -  Chlistov a na místní dopravě tyto vozy zajišťovaly jen několik spojů.

Linky 1,2,3  a (případně 4 do lázní), okruh Kal, okruh Dehtín, linky Klatovy-Habartice a Klatovy-Chlistov případně rekreační linky Špičák-Černé jezero zajišťovalo celkem 7 vozů. (z toho 4 vozy ŠM 11 a 3 vozy RTO)

 

1975-76

1975 -  postaven most přes železniční trať na Plzeň

Vyřazen vůz KT-02-29. Do Habartic jej nahradil KT-07-76.

V tomto roce začal jezdit v Klatovech další vůz ŠM 11 KT-29-33 a 706 RTO CAR SVA Nový vůz RTO měl červený nátěr s bílým pruhem a jedny čtyřdílné skládací dveře. V této době se nové dodávaly jen vozy JELCZ 041 s dvoudílnými dveřmi. Zřejmě se jednalo o starší vůz 706 RTO CAR SVA s čtyřdílnými dveřmi. Byl vyřazen po 5 letech provozu, což by nasvědčovalo tomu, že do Klatov se dostal už ojetý.

Jezdil často na lince č. 3 na Rozvoj, ale ne hned po zavedení linky. V Klatovech se tedy objevil nejdříve v roce 1974, spíš až 1975. Podle čtyřkřídlých dveří (pamatuji si) by odpovídal typ 706 RTO CAR SVA, podle roku 1975 typ JELCZ 041.

Linky 1,2,3 okruh Kal, okruh Dehtín, linky Klatovy-Habartice a Klatovy-Chlistov zajišťovalo celkem 8 vozů. (z toho 5 vozů ŠM 11 a 3 vozy RTO)

 

 

1976-77

Linky 1,2,3 okruh Kal, okruh Dehtín, linky Klatovy-Habartice a Klatovy-Chlistov zajišťovalo celkem 8 vozů. (z toho 5 vozů ŠM 11 a 3 vozy RTO)

 

1977-78

V Klatovech se stavěl průtah městem od Plzně kolem pošty k parku a nová silnice přes Luby. Několik let byly v Klatovech objížďky, které se často měnily. Objížďky ovlivnily i vedení linek místní dopravy. Linka 1 v tomto roce nezajížděla na náměstí. Ze zastávky Rybníčky pokračovala do nových zastávek Měchurova ul., Škola A.Z., U Sadů a dále do obvyklé  zastávky  K zast. ČSD.

Vyřazeny vozy RTO  KT-06-23 a KT-07-76. Přibyl vůz KT-35-20 ŠM 11 1630 a Ikarus 280.08

Vůz KT-20-93 začal jezdit na lince Klatovy -  Habartice a vůz KT-20-71 na lince Klatovy -  Chlistov a na místní dopravě tyto vozy zajišťovaly jen několik spojů.

Linky 1,2,3 okruh Kal, okruh Dehtín, linky Klatovy-Habartice a Klatovy-Chlistov zajišťovalo celkem 8 vozů. (z toho 6 vozů ŠM 11 , 1 vůz RTO a 1 vůz Ikarus 280.08)

 

1978-79

V Klatovech se stavěl průtah městem od Plzně kolem pošty k parku a nová silnice přes Luby. Několik let byly v Klatovech objížďky, které se často měnily. Objížďky ovlivnily i vedení linek místní dopravy.

Jízdní řád vyšel 28.5. a  hned 29.5. byla vydaná oprava linky č. 1. První verze z 28.5. oproti letům 1974-5,1975-6,1976-7 měla vynechanou zastávku Dukelská. I tato ulice se přestavovala. Hned na to druhý den vyšel jízdní řád, kdy linka Dukelskou ulici obsahovala, pokračovala po obvyklé trase na náměstí a byla ukončena v ul. 25. února. K tomu byl vydán další jízdní řád linky 3412  Posilové spoje se zastávkami Autobusové nádraží, u pošty, ul. 25. února, Sobětice, Luby u pošty a Luby, n.p. Silnice.

Trvalé zaslepení tří ulic v Klatovech způsobilo změny zastávek na lince 2 a 3. Uzavřel se výjezd ze Žižkovy ulice na křižovatku u parku a linka 2 místo Žižkovou ulicí jela kolem parku a odbočila doleva u rybníku Čedík. Přibyla zde zastávka U městských sadů. Rovněž se uzavřel výjezd z ul. kpt. Jaroše u pošty. Linka 2 vyjížděla z náměstí ulicí 1. máje (dnes Pražská) a měla novou zastávku Rybníčky. Podobné vytvoření slepé ulice přesunulo lince 3 zastávku U zimního stadionu do zastávky ul. Čs. Partyzánů.   

V Klatovech se stavěl průtah městem od Plzně kolem pošty k parku a nová silnice přes Luby. Několik let byly v Klatovech objížďky, které se měnily. Objížďky ovlivnily i vedení linek místní dopravy.

Linky 1,2,3 mimořádná linka do Sobětic, okruh Kal, okruh Dehtín, linky Klatovy-Habartice a Klatovy-Chlistov zajišťovalo celkem 8 vozů. (z toho 6 vozů ŠM 11 , 1 vůz RTO a 1 vůz Ikarus 280.08)

 

1979-80

V Klatovech se stavěl průtah městem od Plzně kolem pošty k parku a nová silnice přes Luby. Několik let byly v Klatovech objížďky, které se často měnily. Objížďky ovlivnily i vedení linek místní dopravy.

Prvně vyšly jízdní řády 27.5. Linka 1 byla stále ještě ukončena v Ul. 25. února, zastávka Dukelská ul. byla trvale zrušena. Autobusová mimořádná linka z autobusového nádraží do Lub přes Sobětice navíc stavěla v zastávce Zpč. dřevařské závody.

Druhé vydání jízdních řádů bylo 3.9. Linka 1 jezdila opět až do Lub, posila přes Sobětice byla zrušena. Zastávku Dukelská ul. nahradila zastávka U Retexu. Zaslepení Koldinovy ulice způsobilo nahrazení zastávky Koldinova ul.  zastávkou Pod nemocnicí. Linka 2 měla změny jen v časech jednotlivých spojů, trasa se neměnila. Zásadní změnu vedení linky měla linka 3. Od hřiště na Rozvoji přes náměstí do stanice Rybníčky zůstává linka stejná, ale pak následují stanice Poštovní úřad, Polevská ul., Sídliště Pod Hůrkou,Autobusové nádraží, Nádraží ČSD, U Retexu, Pod nemocnicí Strojní a traktorová stanice, Masokombinát a Klatovy u „Boru“ Nově je zavedena linka 4 se stanicemi Náměstí, Rybníčky, Poštovní úřad, Dřevařské závody, Autobusové nádraží, Sídliště Pod Hůrkou, ul. Čs. Partyzánů, Domažlické předměstí, Autoservis Škoda, Elektrárna. Linka 4 měla ještě jednu změnu 17.12.. Přibyla zastávka U Retexu a některé spoje vyjížděly z náměstí a jiné z Rozhrání.   

Vyřazen vůz 706 RTO CAR SVA. Ve srovnání s Prahou byly v Klatovech vozy stejného typu zařazovány a vyřazovány později.

Linky 1,2,3 mimořádná linka do Sobětic, okruh Kal, okruh Dehtín, linky Klatovy-Habartice a Klatovy-Chlistov zajišťovalo celkem 7 vozů. (z toho 6 vozů ŠM 11  a 1 vůz Ikarus 280.08)

 

1980-81

Jediná drobná změna ve vedení linek byla u linky č. 2. Zastávka ul. Čs. Partyzánů byla nahrazena zast. Polevská ul.

 

1981-82

Linky 1 a 2 beze změn. Některé spoje linky č. 3 a linky č. 4  jezdily prázdné a tak byly v průběhu roku vyškrtané.

1982-83

Linky 1 a 2 beze změn ve vedení trasy. Jízdní řády linek 3 a 4 vyšly bez spojů vyškrtaných v předchozím roce.

1983-84

Linky 1, 2 a 3 beze změn ve vedení trasy. Jízdní řád linky č. 4 nemám k dispozici.

1984-85

Linka 1 je nahrazená linkou 1A stejné trasy. Vzniká nová linka 1B která  má oproti lince 1A navíc zastávky: U Netrvalů, Pod Vodojemem, Fučíkova ul., Gymnázium, U Měst. Sadů. Vynechaná je zastávka Ul. 25.února. U linky 2 a 3 je zrušená zastávka Poštovní úřad. Linka 4 má opět méně spojů – nevyužívané, zbytečné se ruší.

1985-86

Linky 1A a 1B beze změn ve vedení trasy. Linkám 2 a 3 přibyla nová stanice Kulturní dům Družba. Zastávka Rybníčky je u linky 1A a 1B přejmenována na nám. A. Zápotockého a u linek 2, 3, 4 je nahrazena zastávkou Sídliště u ONV a zastávka  Poštovní úřad je zrušena.

1986-87

Linky 2 a 3 beze změn ve vedení trasy. Jízdní řády 1A, 1B a 4 nemám k dispozici.

1987-88

Linky 1A a 1B beze změn ve vedení trasy. Jízdní řády 2, 3 a 4 nemám k dispozici.