Nýrsko

Úvod

Vozy

Linky

Kontakt

Přehled vozů

Jízdenky od průvodčí

Jízdní řády Fotografie Obrázky

 

Nýrsko

 

V Nýrsku zajišťovala místní dopravu linka 03414 Klatovy – Nýrsko - Sv. Kateřina, která měla většinu spojů vedených jen na trase Nýrsko nádraží - Nýrsko sokolovna. V roce 1954 není v knižním jízdním řádu linka ještě uvedena, nejstarší 2) doklad o existenci linky mám z roku 1961/62. Karoserie autobusu, který dopravu v roce 1961/62 na této lince zajišťoval, je zachována ve sbírce autora. Stránka obsahuje několik informací ze začátku místní dopravy

1954

Linka do Děpoltic, Liščí a na Sv. Kateřinu a místní doprava po Nýrsku (nádraží-sokolovna) není v knižním jízdním řádu pro zpč. kraj uvedena.

 

1958

Kronika Chudenín: Od 1. ledna začal jezdit autobus do osady Liščí.

 

1959-60

Nové Klatovsko 15.VIII.1959

Tážeme se občanů z obce Fleky, zda byla splněna podmínka odboru MH dopravy a obchodu, týkající se úpravy pro otáčení autobusu, která je hlavním předpokladem pro to, aby od 1. září 1959 mohlo být realizováno zajíždění autobusu tratě 03086 Děpoltice-Nýrsko-Liščí do Zadních Fleků

 

1960-61

Jízdní řád pro srovnání se zbytkem j. řádu vylepeném v mém autobusu nemám k dispozici

1961-62

Jízdní řád uvedený v knižním jízdním řádu pro zpč. kraj se plně shoduje se zbytkem j. řádu vylepeném v mém autobusu. Pravděpodobně poslední rok kdy můj autobus byl v provozu.

Jízdní řád v autobusku i v j.ř 1961/62 má ve vysvětlivce písmene „t“ napsáno „Jezdí vúseku Klatovy nám – Nýrsko, sokolovna“. Dle Nového Klatovska bylo vyjíždění z náměstí zrušeno 20.VIII.1960

J. řád v autobusku a 1961/62 souhlasí v počtu stanic a km – výjezd z nádraží, Leninovy ul a nám by nemusekl být shodný – asi zapoměli při tvorbě j. řádu 1961/62  ve vysvětlivkách udělat opravu a opsali stav z j. řádu 1960/61

 

1962

 

Kronika Chudenín:V tomto roce byla udělána asfaltová silnice z Nýrska přes Chudenín na Fleky, Liščí a zpět. Při této akci byl ještě používán parní válec.

 

Autobus jezdil 2x denně do a z Nýrska.

 

Komunikace se postupně vylepšovaly z prašných vozovek na asfaltové silnice. Hlavní směr vede přes obec z Nýrska do Všerub. V roce 1962 byla vyasfaltována silnice z Nýrska a rovněž silnice spojující Fleky a Liščí. Autobus tak mohl při svozu lidí a školáků dělat okruh.

 

1962-63

Jízdní řád uvedený v knižním jízdním řádu pro zpč. kraj je odlišný než zbytek j. řádu vylepený v mém autobusu. V tomto roce tedy byl autobus již vyřazený.

 

1964

V březnu (ověřit) byla karoserie  autobusu zakoupena v Plzni v kovošrotu na Nepomucké ul. a převezena na zahradu na Šibeničním vrchu v Klatovech. V kabině řidiče je na štítku vyraženo ČSAD Plzeň v.č.823034.  Na schodech je vyražené číslo 73004

 

Kronika Chudenín: Po dokončení asfaltování silnice Fleky - Liščí došlo ke změnám v jízdním řádu autobusů. Autobus mohl jet okruhem přes výše uvedené obce.

 

jízdní řád 1961/1962