Nové Klatovsko 1962

13.1.62 Klatovská městská doprava se dobře vžila. V některých spojích nestačí ani odvézt čekající a musejí pomáhat další autobusy. Klatované poznávají hlavně nyní za mrazů jak je to výhodné, když od časného rána do pozdní noci je spojení s nádražím. Největší radost mají občané Lub, kteří mají prvotřídní spojení s Klatovy. Však také stále více využívají spojů k nákupům a návštěvám kulturních podiků. ČSAD zcela správně upravuje dle možností spoje, aby se postupně odstranily všechny nedostatky a městská doprava plně vyhovovala. Linku B však bude nutno prodloužit až k Čedíku, aby byla na ní zapojena lépe část kolem pivovaru, kde je internát.

17.2.62 Zaměstnanci ČSAD v Klatovech byli požádáni SRPŠ třetí devítileté školy o prodloužení městské dopravy B k Čedíku a třetí devítiletce. Vedení ČSAD projednalo žádost a poněvadž ji uznalo za odůvodněnou autobus B již k Čedíku a třetí devítiletce jezdí. Rodiče a pionýři třetí devítiletky tímto děkují ČSAD za urychlené řešení. Dopravní komise MěstNV v Klatovech jistě se stejnou rychlostí vyřeší problém jednosměrnosti ulice Žižkovy směrem od jedenáctiletky dolů a třídy Národních mučedníků ve směru jízdy městské dopravy.

19.5.62 Zájem o městskou dopravu je již tak veliký, že na lince B jedou ráno mezi 7 – 8 hodinou čtyři autobusy a všechny plně obsazené.